Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBystrøm, Wenche Elisabeth
dc.contributor.authorHolm, Marit
dc.date.accessioned2010-08-31T14:26:15Z
dc.date.available2010-08-31T14:26:15Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168505
dc.description.abstractDe siste årene har budsjettet blitt kritisert fra flere hold. Mange organisasjoner opplever omgivelsene som komplekse og volatile og flere kritikere mener at budsjettet ikke er i stand til å håndtere dem. Det sies at organisasjoner bør ha evnen til å være dynamiske og at styringssystemet som brukes, også bør bidra til dette. Med bakgrunn i dette skal utredningen svare på følgende problemstilling: Hvordan forholder budsjettet seg til dynamisk styring i teori og praksis? Utredningen er en casestudie av SpareBank 1 Gruppen AS. I 2009 valgte konsernet å avskaffe det tradisjonelle budsjettet til fordel for et helt nytt styringssystem, ”Dynamisk Styring”. Den nye filosofien bygger på prinsipper fra Beyond Budgeting. For å svare på problemstillingen brukes kvalitativ metode i form av delvis strukturerte dybdeintervju. Konklusjonen bygger på teori, samt kunnskapen og erfaringene til fem informanter fra SpareBank 1 Gruppen AS. Ut i fra teoretiske refleksjoner fant vi at budsjettet ikke møter de kriteriene som ligger til grunn for et dynamisk styringsverktøy. En modifisering av budsjettet kan imidlertid gjøre organisasjoner mer dynamiske. Den empiriske analysen viser at kritikken mot budsjettet er berettiget. Budsjettet innehar bare noen av de egenskapene som skal til for å skape en dynamisk økonomistyring, og er i liten grad et dynamisk styringsverktøy. Funnene indikerer likevel at forholdet mellom budsjettet og dynamisk styring kan være bedre i praksis enn det teorien gir uttrykk for. I analysen er budsjettet vurdert for seg selv. Budsjettet er imidlertid ofte bare en del av et helhetlig styringssystem, og det er sannsynlig at vurderingen av dynamikken i budsjettet derfor er noe streng.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleBudsjettet relatert til dynamisk styring : en casestudie av SpareBank 1 Gruppen ASen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel