Show simple item record

dc.contributor.authorMjøs, André Bragstad
dc.contributor.authorHenningsen, Kristine Helene
dc.date.accessioned2010-09-08T08:22:56Z
dc.date.available2010-09-08T08:22:56Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168553
dc.description.abstractVi har i denne masterutredningen hatt som utgangspunkt å bedømme hvorvidt Acergy sin aksje er riktig priset i markedet. Dette har vi gjennomført ved å foreta en fundamental verdsettelse av selskapet basert på totalkapitalmetoden. Den fundamentale verdsettelsen tar sikte på å estimere verdien til selskapets egenkapital for så å dividere den på antall utestående aksjer for å finne aksjeprisen. I begynnelsen av oppgaven presenterer vi selskapet og bransjen for å gi leserne innsikt i hvilke forutsetninger Acergy jobber under. Videre utarbeider vi en strategisk analyse hvor disse forutsetningene blir vurdert. Analysen danner sammen med regnskapsanalysen grunnlaget for prognostisering av de fremtidige kontantstrømmene. Disse kontantstrømmene blir diskontert med avkastningskravet til totalkapitalen for å komme frem til nåverdien, som utgjør selskapets totalkapital. Ved å justere for en skattefordel og nettofinansiell gjeld finner vi verdien av selskapets egenkapital. Avslutningsvis i oppgaven testes verdien vi har kommet frem til ved hjelp av en komparativ- og en sensitivitetsanalyse. Vi har kommet frem til en aksjepris på 118 NOK mot markedsprisen 97 NOK. På bakgrunn av dette har vi gitt en kjøpsanbefalning på Acergy aksjen.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.subjectverdsettelse
dc.titleACERGY : strategisk regnskapsanalyse og verdsettelseen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record