Show simple item record

dc.contributor.authorTønnessen, Jan Fredrik
dc.date.accessioned2010-08-16T08:04:03Z
dc.date.available2010-08-16T08:04:03Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168573
dc.description.abstractDenne utredningen har som hovedformål å undersøke hvorvidt turnover har en effekt på avkastningen til aksjeporteføljer. Jeg undersøker ukeporteføljene til tre norske meglerhus samt Finansavisens innsideportefølje for perioden 2007 til 2009. Effekten av turnover har vørt gjenstand for flere studier tidligere, uten at man tilsynelatende har kommet noe nærmere en vedtatt sannhet. På bakgrunn av hypotesen om effisiente markeder skulle man kunne forvente at turnover ikke vil ha noen effekt på avkastningen til porteføljer, hvis man ser bort i fra transaksjonskostnader. Resultatene fra tidligere studier tilsier imidlertid at dette ikke alltid er tilfelle. Jeg finner at turnover har en signifikant positiv effekt på avkastningen til ukeporteføljene, i form av at den såkalte kjøp/salg-spreaden (buy/sell-spread) til porteføljene er positiv; selskapene som hentes inn i porteføljene oppnår høyere avkastning enn selskapene som blir tatt ut. Jeg finner imidlertid ingen lineær korrelasjon mellom avkastning og turnover, og heller ikke tegn til at turnover har noen signifikans som forklaringsvariabel i en regresjonsanalyse.en
dc.language.isonoben
dc.titleEffekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: en studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideporteføljeen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record