Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJensen, Janne Rostad
dc.contributor.authorTolo, Ingvild
dc.date.accessioned2010-09-01T09:16:54Z
dc.date.available2010-09-01T09:16:54Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168605
dc.description.abstractFormålet med oppgaven er å analysere hvordan eldrebølgen vil påvirke allokeringen av statens økonomiske ressurser, og hvorvidt det at økonomien er globalisert begrenser muligheten til å innhente skatteinntekter. Vi finner at medianvelgeren blir eldre som følge av eldrebølgen, og at eldre velgere er en gruppe med relativt homogene interesser. Yngre velgere har derimot mer fraksjonerte interesser, slik at det blir vanskeligere for politikerne å innrette seg denne velgergruppen. Dette tilsier at de eldre vil få mest politisk makt. I praksis vil imidlertid de eldres makt begrenses gjennom en internasjonal konkurranse om yngre mobile skatteytere. Konkurransen oppstår på bakgrunn av økt globalisering, og av at også andre land opplever en utfordrende demografisk utvikling. Analysen tar også hensyn til trusselen om hollandsk syke, som begrenser politikernes handlingsrom i forhold til å oppfylle velgernes ønsker.en
dc.language.isonoben
dc.titleEldrebølgens økonomiske konsekvenser : økonomisk-politiske utfordringer i en stadig mer globalisert økonomien
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Demografi: 300en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel