Show simple item record

dc.contributor.authorBerge, Lene
dc.date.accessioned2010-08-10T09:53:46Z
dc.date.available2010-08-10T09:53:46Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168623
dc.description.abstractI denne utredningen søkes det å kartlegge hvordan aidsepidemien påvirker økonomisk vekst og utvikling i Afrika sør for Sahara. Basert på tidligere studier og egne empiriske analyser, analyseres forholdet mellom økonomisk vekst per capita, sparerater, akkumulering av humankapital, befolkningsvekst, produktivitet og hiv-prevalens. De empiriske analysene baseres på den neoklassiske vekstmodellen og datamateriale fra 42 land i Afrika sør for Sahara for tidsperioden 1990-2007. Det argumenteres for at aidsepidemien har en negativ effekt på befolkningsvekst, humankapitalakkumulering og produktivitet. Variablenes innvirkning på økonomisk vekst per capita er imidlertid uklar. I henhold til empiri, fremstår sparerater som den eneste signifikante vekstdriveren. Videre viser empiriske analyser at land med høy hiv-prevalens har en tendens til å ha høye sparerater. Det ser for øvrig ut til at landspesifikke faktorer er av stor betydning for hvordan aidsepidemien påvirker sosioøkonomiske forhold. På grunn av aidsepidemiens negative effekt på flere av vekstdriverne, er det mye som tyder på at hiv og aids vil ha en negativ innvirkning på langsiktig økonomisk vekst og utvikling i land som er hardt rammet av aidsepidemien.en
dc.language.isonoben
dc.subjectsamfunnsøkonomi
dc.titleAidsepidemien og økonomisk vekst og utvikling: en studie av hvordan hiv og aids påvirker økonomisk vekst og utvikling i Afrika sør for Saharaen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record