Show simple item record

dc.contributor.authorLie, Elise
dc.contributor.authorHoset, Arne Kristian
dc.date.accessioned2010-08-31T14:11:17Z
dc.date.available2010-08-31T14:11:17Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168639
dc.description.abstractGjennom denne utredningen tar vi for oss reguleringen av strømnettselskapene i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Som utgangspunkt definerer vi reguleringsmodellenes to hovedoppgaver. Den første er å sikre høy leveringskvalitet, den andre er å sikre rettferdige nettariffer. Deretter vurderer vi hvorvidt de fire landenes reguleringsmodeller ivaretar disse oppgavene. Hovedkonklusjonen fra denne analysen er at alle modellene har egenskaper som gjør dem mer eller mindre egnet til å ivareta oppgavene. Ut i fra vår analyse er det ikke mulig å gi et allmenngyldig svar på hvilken modell som i størst grad ivaretar disse oppgavene. I sammenheng med reguleringsmodellenes første hovedoppgave analyserer vi så nettselskapenes investeringer i Norge, Sverige og Finland. Formålet er å avdekke eventuelle forskjeller i investeringsomfang, samt å undersøke hva som driver investeringene. Den første hovedkonklusjonen fra denne analysen, er at det finnes systematiske forskjeller i investeringsomfang. Den andre hovedkonklusjonen er at selskapene vektlegger andre faktorer enn de som påvirkes av reguleringsmodellene i sine investeringsbeslutninger. Selskapenes forventninger om fremtidig kapasitetsbehov og nytilknytning driver investeringer, og er en slik faktor. Siden leveringsplikten har betydning for kapasitetsbehov og nytilknytning, påvirker leveringsplikten investeringene.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleReguleringen av de nordiske strømnettselskapene : En studie av reguleringsmodellenes hovedoppgaver og nettselskapenes investeringeren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record