Show simple item record

dc.contributor.authorHuseklepp, Stine Grønnerud
dc.contributor.authorLund, Ole-Jon Norgård
dc.date.accessioned2010-08-16T10:42:26Z
dc.date.available2010-08-16T10:42:26Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168647
dc.description.abstractDet har den siste tiden vært mye fokus på utvikling av nye forretningsmodeller for å finne en optimal løsning for salg av musikk. Samtidig organiserer stadig flere bedrifter seg i nettverk, for slik å kunne reagere raskere på endringer i markedet og samarbeide om utvikling og ressurser, og igjen kunne hevde seg i kampen om kundene. Formålet med denne utredningen er å finne ut hvorvidt måten nettverket styres på faktisk kan ha en effekt på forretningsmodellen, og hvorvidt en eventuell påvirkning her vil ha innvirkning på kundenes oppfattelse av verdien til tjenesten eller produktet. Dersom disse sammenhengene viser seg positive, tyder det på at oppmerksomhet og kunnskap rundt dette kan være et nyttig verktøy som kan skille nettverket ut i forhold til konkurrentene. For å ta dette i nærmere øyesyn, har vi benyttet oss av en casestudie der vi ser på WiMP; en norsk streamingløsning for musikk. Resultatene som fremkommer av casestudien viser en klar sammenheng mellom hvordan nettverket WiMP styres og utvalgte elementer i forretningsmodellen. WiMP benytter en kombinasjon av ulike styremekanismer som viser seg å ha en positiv påvirkning på verdien som nettverkspartnerne mener WiMP gir kunden, verditilbudet; på relasjonen mellom WiMP og kunden, og i tillegg en påvirkning på hvordan inntektene fordeles mellom nettverkspartnerne. Når det gjelder valget mellom en abonnement- og en annonseløsning og prisingen av denne, var imidlertid sammenhengen med styring svært svak. Forretningsmodellen viste seg videre å ha en klar påvirkning på kundeverdien. Kundenes verdi av WiMP ble oppgitt å påvirkes av både verditilbudet, relasjonen de hadde til WiMP og hva slags inntektsmodell som ble benyttet. Alt annet likt, vil altså styringen alene kunne føre til ulike forretningsmodeller, som kundene igjen vil ha ulik verdi av.en
dc.language.isonoben
dc.titleWiMP : styring av verdinettverk og digitale forretningsmodeller– en casestudieen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record