Show simple item record

dc.contributor.authorIsland, Marcus
dc.date.accessioned2010-11-04T13:33:30Z
dc.date.available2010-11-04T13:33:30Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168687
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å komme frem til en begrunnet vurdering av markedsverdien av totalkapitalen og egenkapitalen til Marine Harvest, og således vurdere hvorvidt selskapet er over- eller underpriset i dagens marked i forhold til de resultatene jeg kommer frem til. Formålet med oppgaven blir et fokus mot å vise en bred faglig og analytisk forståelse gjennom bruk av flere fagområder innen finansiell økonomi, som er min hovedprofil, og strategisk analyse. Jeg har i første del av oppgaven presentert selskapet Marine Harvest og næringen som selskapet opererer i. Deretter har jeg gjennomført en strategisk analyse av selskapet og dets eksterne omgivelser. Gjennom en ekstern analyse hvor modellen Porters 5 krefter har blitt benyttet, har de eksterne forholdene blitt analysert, som påvirker selskapets virkemåte. Deretter har det blitt foretatt en intern analyse av selskapet for å identifisere selskapets sterke sider ved hjelp av modellverktøy som SVIMA og KIKK. Til slutt har jeg foretatt en verdivurdering av selskapet med den strategiske analysen som grunnlag for vurdering av fremtiden. En analyse av selskapets strategiske posisjon i form av eksterne og interne forhold har gitt grunnlag for å danne forventninger om hva fremtiden kan bringe for selskapet. Denne forventingsdannelsen er hva som til syvende og sist har lagt grunnlaget for verdivurderingen av selskapet. Med utgangspunkt i fremtidig verdiskapning har jeg verdsatt egenkapitalen til Marine Harvest gjennom en fundamental verdsettelse av de frie kontantstrømmene, som gav en verdi på kr. 5,91 per aksje. For å kontrollere verdiestimatet har jeg også foretatt en komparativ verdsettelse. På bakgrunn av mine funn konkluderer jeg med at selskapet er underpriset, og jeg vil derfor sette en kjøpsanbefaling på aksjen.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleStrategisk analyse og verdivurdering av Marine Harvesten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record