Show simple item record

dc.contributor.authorRevheim, Tine Maren
dc.contributor.authorSørensen, Hanne Merete Bergan
dc.date.accessioned2010-12-20T10:15:43Z
dc.date.available2010-12-20T10:15:43Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168721
dc.description.abstractForsvaret har de siste årene vært i en presset økonomisk situasjon. Hovedutfordringen er tilpasning av ambisjoner og aktiviteter mot tilgjengelige ressurser. Formålet med utredningen er å undersøke om periodisering av kapitalkostnader kan effektivisere økonomistyringen i Forsvaret. Den teoretiske referanserammen er NPM, Pettersen et al. (2008) sin styringssløyfe, samt generell regnskaps- og kapitalkostnadsteori. Datamaterialet tar utgangspunkt i erfaringer gjort av helseforetakene og utvalgte pilotvirksomheter i det statlige periodiseringsprosjektet. For å belyse problemstillingen har vi utført en todelt analyse, der Forsvaret vurderes både fra et regnskapsteknisk- og et økonomistyringsperspektiv. Resultatene indikerer at ved innføring av kapitalkostnader vil bruk av reell lineær metode være mest hensiktsmessig på grunn av militært materiells realkostnadsvekst og vedlikeholdsutvikling. Synliggjøring av reelle kostnader kan gi et bedre datagrunnlag, og dermed påvirke de øvrige elementene i styringssløyfen. Kapitalelementet kan fremme langsiktighet og fleksibilitet i beslutningstakingen. Investeringer sees over levetiden slik at man ikke kun tar hensyn til dagens behov, men også vektlegger drift, vedlikehold og det fremtidige gjenanskaffelsesbehovet. Til tross for delte erfaringer og mulige organisasjonsmessige utfordringer knyttet til en implementering, indikerer resultatene at innføring av kapitalkostnader kan effektivisere økonomistyringen i Forsvaret.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleForsvaret - et blikk fremover : periodisering av kapitalkostnaderen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record