Show simple item record

dc.contributor.authorVong, Charlie
dc.date.accessioned2011-05-04T08:54:24Z
dc.date.available2011-05-04T08:54:24Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168751
dc.description.abstractDenne utredningen tar for seg hvordan forholdet mellom egenkapital og bokført gjeld har endret seg hos børsnoterte norske selskaper etter den siste finanskrisen. Ved å identifisere endringer i gjelds- og egenkapitalforholdet i perioden 2007-2009, kan jeg finne ut av i hvilken grad krisen har påvirket kapitalstrukturen til store norske selskaper. I det første teoretiske perspektivet, drøfter utredningen forskjellige teorier om kapitalstruktur i perfekte og imperfekte markeder samt de egenskaper gjeld har ved bruk (fordeler og ulemper ved giring). I det andre teoretiske perspektivet, drøfter utredningen kort om finanskrisen og de makroøkonomiske forholdene i perioden 2007-2009 i Norge. For å finne ut av i hvilken grad den siste finanskrisen har påvirket kapitalstruktur hos norske selskaper, analyserer jeg bokførte regnskapsdata hos 128 av de største selskapene på Oslo Børs og sammenligner gjeldsandel, egenkapitalandel, gjeldssammensetning og forholdstall som D/E og ”capitalization ratio” i perioden 2007-2009. For å finne forskjeller i de ulike sektorene på Oslo Børs, gjør jeg en bransjespesifikk sammenligning i kapitalstruktur i samme periode. Videre sammenligner jeg rentenivå og regnskapsdata til selskapene på Oslo Børs basert på bokførte verdier med hensikt i å finne ut av om det finnes noen sammenheng mellom renter og giring og om selskapene benytter seg av fordelene ved giring som følge av et lavt eller høyt rentenivå i Norge i perioden 2007-2009. De mest interessante funnene analysen presenterer, er at det har vært en moderat endring i kapitalstruktur fra 31.12.2007 til 31.12.2008. Aksjekapitalen til de fleste selskaper har blitt redusert på grunn av det store aksjefallet i løpet høsten 2008, mens gjelden har holdt seg noenlunde stabilt. Dette har ført til at D/E forholdet har økt i samme periode og utover i 2009. De fleste selskaper på Oslo Børs har ikke har økt gjeldsbeholdningene sine etter den siste finanskrisen (4.kvartal 2008). Både selskapenes gjeld og egenkapital og dermed selskapenes aktiva, har hatt negativ vekst fra 4.kvartal 2008 til 1.kvartal 2009. Til slutt antyder analysen at det er en svak sammenheng mellom rentenivå og kapitalstruktur. Tallene mine viser at selskapene på Oslo Børs har en gjennomsnittlig høyere gjeldsandel ved høyere rentenivå og vice versa, en lavere gjennomsnittlig gjeldsandel ved lavere rentenivå, med unntak av noen få kvartaler i perioden 2006-2009.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansen
dc.titleHvordan har forholdet mellom egenkapital og bokført gjeld endret seg hos børsnoterte norske selskaper etter den siste finanskrisen? : analyse av den siste finanskrisens påvirkning på norske selskapers kapitalstrukturen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record