Show simple item record

dc.contributor.authorLohrmann, Jon
dc.date.accessioned2011-05-04T08:58:32Z
dc.date.available2011-05-04T08:58:32Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168763
dc.description.abstractI denne utredningen har jeg gjennomført en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Hexagon Composites ASA per 31.12.2010. Utgangspunktet for utredningen er offentlig tilgjengelig informasjon, hovedsaklig fra Hexagons årsrapporter og hjemmeside. Den første delen består av en strategisk analyse hvor jeg presenterer virksomheten og bransjen. Videre presenteres ulike verdsettelsesteknikker. Jeg har valgt å fokusere på fundamental verdsettelse. Som et ledd i fundamental analyse har jeg gjort en strategisk analyse for å identifisere virksomhetens kritiske lønnsomhetsdrivere. I del 2 har jeg gjennomført en regnskapsanalyse gjennom omgruppering, justering av målefeil og forholdstallsanalyse. Med innsikt fra strategi- og regnskapsanalysen er jeg bedre i stand til å verdsette virksomheten basert på underliggende økonomiske verdier. I den tredje delen budsjetterer jeg et fremtidsregnskap basert på resultatene fra del 1 og 2. Budsjetteringshorisonten benyttes som en overgang til ”steady state”. Med utgangspunkt i budsjetterte størrelser er det gjort verdsettelser etter egenkapital- og netto driftskapitalmetoden. For å kontrollere riktig formelbruk er det benyttet fri kontantstrøm- og superprofitt modellen innenfor hver av metodene. Etter utarbeidelsen av førsteestimatet ble det gjennomført sekvensiell oppdatering av vektene inntil de ulike metodene konvergerte. Dernest er usikkerheten belyst ved bruk av sensitivitesanalyse. Avslutningsvis er det utarbeidet en handlingsstrategi på basis av aksjekurs og fundamentalt verdiestimat. Fundamentalt verdiestimat er på 6,915 kr. og tilsvarende aksjekurs pr. 8. desember 2010 er 7 kr. Det vil si at mitt fundamentale estimat er ca. 1,2% lavere enn aksjekursen. Følgelig er anbefalingen HOLD av aksjer i Hexagon Composites ASA.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og fundamental verdsettelse av konsernet Hexagon Composites ASAen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record