Show simple item record

dc.contributor.authorTorgan, Tonje
dc.date.accessioned2011-05-02T11:19:10Z
dc.date.available2011-05-02T11:19:10Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168767
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg bruken av innleide konsulenter i oljevirksomheten og lederutfordringer som knytter seg til dette. En studie gjort av en avgangselev i Stavanger (Fahle, 2009) så på bruken av innleid arbeidskraft, og medførende lederutfordringer i to ulike bedrifter i olje- og gassektoren. Hensikten med denne oppgave er å bygge videre på Fahles forskning og bidra til mer innsikt og forståelse innenfor dette området. Utgangspunktet for studien er å analysere i hvilken grad bedrifter i oljevirksomheten benytter seg av innleid arbeidskraft med høy kompetanse og hvilke motiv de legger til grunn for innleie av konsulentene. Videre vil oppgavens hovedfokus ligge på hvilke utfordringer ledere opplever i forbindelse med bruken av innleide konsulenter. Studien har tar for seg to bedrifter innenfor den norske modelleringsbransjen. Studien har en eksplorerende design og den metodiske tilnærmingen er av kvalitativ art. Empirien er basert på elleve dybdeintervjuer med daglig leder, avdelingsledere og mellomledere i de to bedriftene. Studien avdekker at bedriftene leier inn spesialiserte konsulenter for å jobbe innenfor bedriftens kjerneaktiviteter. Det viktigste motivet for bruken av innleide konsulenter er bedriftenes ønske om en fleksibel arbeidsstokk, mangel på kompetanse internt i bedriften og opplæring av egne faste ansatte. Videre avdekker studien flere lederutfordringer som knytter seg spesielt til bedriftens avhengighetsrelasjon til konsulentene, integreringen av innleide konsulenter og organisatorisk rettferdighet og likebehandling av faste ansatte og konsulenter.en
dc.language.isonoben
dc.subjectstrategi og ledelseen
dc.subjecten
dc.titleBruken av innleide konsulenter i oljevirksomheten og lederutfordringer knyttet til detteen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record