Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHansson, Thomas
dc.contributor.authorØydgard, Einar Wisth
dc.date.accessioned2011-05-11T09:39:02Z
dc.date.available2011-05-11T09:39:02Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168781
dc.description.abstractNorge og Sverige har nå undertegnet en endelig avtale om innføring av et felles norsk-svensk marked for grønne sertifikater. Denne utredningen tar for seg innføring av et slikt grønt sertifikatmarked i Norge, og hvilke konsekvenser dette vil ha for kraftmarkedet. Det redegjøres for konsekvensene på pris, handel av kraft, volatilitet, produksjon og samfunnsøkonomisk nytte. Utredningen starter med å gi en beskrivelse av hvordan grønne sertifikater fungerer. Deretter presenteres fornybare energikilder og kraftmarkedet, før det gis en beskrivelse av modellverktøyet som benyttes i analysen. Gjennom å sammenligne ulike scenarioer, utføres det en konsekvensanalyse av sertifikatordningen. I analysen presenteres et basescenario for hvordan kraftmarkedet i 2025 vil se ut uten en sertifikatordning. Dette scenarioet sammenlignes med to andre scenarioer, ett med en realistisk økning i fornybar kraftproduksjon og ett med en stor økning i fornybar kraftproduksjon. Resultatene viser at grønne sertifikater fører til en kapasitetsøkning i kraftproduksjonen, og at dette, selv med økt overføringskapasitet til utlandet, fører til lavere kraftpriser i Norge. Det blir en kraftig vridning i velferdsgevinsten fra kraftprodusenter til konsumenter. Den totale effekten av grønne sertifikater gir en samfunnsøkonomisk gevinst for Norge som helhet, men staten vil få reduserte inntekter gjennom sitt eierskap i kraftproduksjonen og gjennom tapte skatteinntekter fra produsentene. Grønne sertifikater ser ikke ut til å ha noen spesiell innvirking på produksjonsmønster eller prisvolatilitet i Norge, og vil heller ikke være en løsning for å unngå høye priser i år med lite nedbør. Norge vil, selv med en sertifikatordning, være svært påvirkelig for varierende nedbørsmengder.en
dc.language.isonoben
dc.subjectenergy, natural resources and the environment
dc.titleHva er konsekvensene for kraftmarkedet i Norge ved innføring av et marked for grønne sertifikater?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Elektrotekniske fag: 540::Elkraft: 542en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel