Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHoxha, Urim
dc.contributor.authorGlad, Håkon
dc.date.accessioned2011-05-02T09:14:04Z
dc.date.available2011-05-02T09:14:04Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168783
dc.description.abstractDenne masterutredningen er en empirisk undersøkelse av innvirkningen aktive eierfond/private equity fond har på selskapers vekst etter børsnotering, utført på det norske markedet. Selskapenes prestasjon er målt ved underprising og langsiktig avkastning. Kontrollgruppen er de resterende børsintroduksjonene i samme periode som ikke hadde aktive eierfond på eiersiden. Grunnlaget for analysen er et utvalg på 247 selskaper som ble notert på Oslo Børs i perioden 1.1.1996 til 31.12.2007, hvorav 62 av disse ble notert med aktive eierfond på eiersiden. I utredningens første del gir vi en innsikt i sentrale trekk ved private equity markedet og dets historie. Vi beskriver struktureringen av et aktivt eierselskap og dets investorer samt drøfter hva som er de aktive eierfondenes bidrag til porteføljeselskapene. Vi går deretter igjennom teori og tidligere empiri knyttet til underprising og langsiktig avkastning for børsintroduksjoner generelt, samt knyttet til effekten av aktive eierfond spesielt. Dette danner grunnlaget for tolkningen av våre resulter. For å gi innsikt i hvordan vi kom frem til våre resultater, gjennomgår vi så datagrunnlaget for vår analyse og våre valgte analysemetoder. Resultatene presenteres i tabeller og drøftes. Vi finner at fenomenet underprising eksisterer i det norske markedet, mens svak langsiktig avkastning er et fenomen som må sees i sammenheng med selskapsstørrelse for norske børsintroduksjoner. Når det kommer til virkningen av å ha aktive eierfond på eiersiden før børsnotering finner vi at dette ikke har en signifikant effekt på verken underprising eller langsiktig avkastning.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleHvordan vokser selskaper som noteres av aktive eierfond relativt til andre selskaper etter børsnotering? : en empirisk studie av underprising og langsiktig avkastning for norske børsintroduksjoner i perioden 1996-2007en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel