Show simple item record

dc.contributor.authorStenwig, Johannes
dc.date.accessioned2011-05-02T09:13:08Z
dc.date.available2011-05-02T09:13:08Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168791
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg sett på konkurransesituasjonen i det norske kanaldistributørmarkedet. De siste årene har man gått fra et analogt til et digitalt bakkenett, noe som har ført til opprettelsen av en ny aktør; RiksTV. Samtidig har utviklingen av bredbåndsteknologi gjort det mulig å distribuere TV-signaler på en ny teknologisk plattform. Denne oppgaven begynner med en beskrivelse av utviklingen i markedet for kringkasterne før jeg tar for meg de seks store kanaldistributørene i Norge. I kapittel tre beskriver jeg tre ulike teoretiske modeller som uavhengig av hverandre og hver for seg kan brukes for å analysere fenomenet med kanalpakking. Kapittel fire er en gjennomgang av de ulike plattformteknologiene, og en teoretisk gjennomgang av konkurransen i denne typen markeder. I siste del av oppgaven anvender jeg teoriene utledet over til å analysere den faktiske konkurransen i dette markedet, og forklarer hvorfor vi all hovedsak opplever kanalpakking fra distributørene. Jeg undersøker hvorfor RiksTV, som eneste aktør, tilbyr de mest populære kanalene enkeltvis. Analysen viser at det finnes flere, uavhengige grunner til at kanalpakking lønner seg. Prisdiskriminering og produktdifferensiering er de to hovedgrunnene som underbygges av teorien brukt i denne oppgaven. I tillegg diskuterer jeg andre momenter som kan gjør produktpakking mer lønnsomt enn salg av enkeltkanaler. Kostnadsstruktur og press fra kringkastere kan nemlig også være faktorer som påvirker kanaldistributørenes handlinger.en
dc.language.isonoben
dc.titleDet norske kanaldistributørmarkedet : hvorfor observerer man pakkesalg av TV-kanaler?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record