Show simple item record

dc.contributor.authorHolmgren, Trond
dc.date.accessioned2011-05-26T07:35:40Z
dc.date.available2011-05-26T07:35:40Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168857
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å finne et verdiestimat på Ekornes ASA per desember 2009. Til dette har jeg benyttet rammeverket Knivsflå (2008) har presentert for fundamental verdsettelse. Dette rammeverket baserer seg på offentlig tilgjengelig informasjon. Jeg har startet med å gjennomføre en strategisk analyse av Ekornes og bransjen bedriften opererer i. Dette resulterte i en kartleggelse av bedriftens styrker og svakheter, samt en kunnskap om hvilke trusler og muligheter som finnes i omgivelsene. Deretter har jeg utført en regnskapsanalyse etter at jeg har omgruppert og justert de publiserte finansregnskapene. Basert på den strategiske analysen og regnskapsanalysen har jeg så utarbeidet et framtidsregnskap for Ekornes. Dette framtidsregnskapet har så blitt benyttet til å verdsette Ekornes gjennom diskontering av framtidige kontantstrømmer. Verdiestimatet mitt kom på 142.70 NOK per 17.12.09. Den samme dagen var kursen på Oslo Børs på 131.50 NOK. Dette gjorde at jeg konkluderte med at aksjen sannsynligvis var noe underpriset i markedet.en
dc.language.isonoben
dc.titleEn verdsettelse av Ekornes ASAen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record