Show simple item record

dc.contributor.authorStokkeland, Grete
dc.contributor.authorVigstad, Anita
dc.date.accessioned2011-05-11T10:44:16Z
dc.date.available2011-05-11T10:44:16Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168859
dc.description.abstractUtredningen undersøker hvorvidt gave- og interiørkjeden Kremmerhuset Ting & Sånt AS utnytter potensialet i sitt informasjonssystem. Videre kommer vi med forslag til hva bedriften kan gjøre fremover for å forbedre bruken av systemet og slik utnytte mulighetene et slikt system gir på en bedre måte. Vi fokuserer på butikkdatadelen av informasjonssystemet. Vi starter med å presentere teori, metode og casebedrift. Teorien vi bruker er delt inn i to deler, økonomisk styring og ERP-systemer. Den første delen fokuserer på ”Economic Man” og beslutningstaking, mens den andre setter fokus på implementeringsprosessen av et ERP-system. Metoden vi har anvendt til informasjonsinnhenting er kritisk suksessfaktormetoden, en metode for å avdekke lederes informasjonsbehov, med en viss tilpasning. Presentasjonen av Kremmerhuset Ting & Sånt AS gir faktaopplysninger om selskapet og gir et innblikk i butikkdataprosjektet og systemmodulene. Analyse av informasjonen fra kritisk suksessfaktor-intervjuene gir oss oversikt over målene til butikkjeden og faktorene som påvirker disse målene. Vi benytter denne informasjonen til å komme frem til områder av driften der informasjonssystemet ikke hjelper godt nok. Vi drøfter også situasjonen i dag opp mot teorien om økonomisk styring og teorien om ERP-systemer og implementering. Konklusjonen vår er at informasjonssystemet i dag bidrar positivt på de aller fleste områder av driften, men det er fremkommer også svake punkter på nesten alle områder. Drøftingen av implementeringsprosessen fører oss til en konklusjon om at prosjektet ikke har kommet så langt som en skulle ønske. Til slutt bruker vi kunnskap fra teorien og resultatene fra drøftingen til å komme frem til tiltak som kan settes inn for å bidra til at bruken av og dermed nytten fra systemet blir forbedret.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleImplementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS : utnyttes potensialet i informasjonssystemet?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record