Show simple item record

dc.contributor.authorStensdal, Kari-Aileen
dc.date.accessioned2011-05-10T11:02:16Z
dc.date.available2011-05-10T11:02:16Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168861
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen har vært å studere hvorvidt det er en sammenheng mellom økning i nominell lønn og økt reell kjøpekraft. Med bakgrunn i norsk historisk data har jeg valgt å studere dette emnet ved å se på variablene BNP, KPI, nominell lønn og reallønn, som sammen dekker den overordnede utviklingen i de viktigste parametrene i norsk økonomi. Problemstillingen i denne oppgaven er ”Vil en økning i nominelle priser, uttrykt ved nominelle lønninger, gi økt reell kjøpekraft? En empirisk studie av norske data 1850 – 2009”. Mitt utgangspunkt har vært at en økning i nominelle lønninger kan gi økt reell kjøpekraft. En tanke om hvordan dette kan skje, er at man i en aggregert økonomi gir så høye nominelle lønnstillegg som den totale økonomien kan bære. Selskap med lav produktivitet vil bli faset ut fordi de ikke kan svare det høye lønnsnivået, og selskap med høy produktivitet dermed bli fremdyrket. Dette fører til at den totale produktiviteten i landet øker, noe som vil gi høyere reell kjøpekraft. For å undersøke problemstillingen har jeg testet for samvariasjon mellom variablene gjennom en korrelasjonsanalyse. Først har jeg avklart i hvor stor grad reallønn, som er variabelen jeg søker å forklare, korrelerer med BNP, KPI og nominell lønn. I tillegg har jeg analysert hvorvidt BNP samvarierer med KPI og nominell lønn, for å avdekke alternative forklaringsmuligheter. Ikke overraskende er det positiv samvariasjon mellom reallønn og BNP, reallønn og nominell lønn, samt BNP og nominell lønn. KPI korrelerer negativt med reallønn, men positivt med BNP. Ytterligere undersøkelser av hvorvidt nominelle lønnstillegg gir økt reell kjøpekraft har jeg gjort ved hjelp av regresjonsanalyse. Jeg har søkt å forklare reallønn ved hjelp av BNP og KPI, I likhet med korrelasjonsanalysen gir regresjonen en negativ sammenheng mellom inflasjon og reallønnsvekst. I og med at det er en tydelig negativ sammenheng mellom en økning i nominell lønn og økt reell kjøpekraft, avkrefter dette min problemstilling. Jeg konkluderer derfor med at en økning i nominelle lønninger ikke fører til økt reell kjøpekraft.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleNominelle lønnstilleggs påvirkning på reell kjøpekraft : en empirisk analyse av norske data for perioden 1850-2009en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record