Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSiglen, Andreas
dc.contributor.authorSmidt, Torbjørn
dc.date.accessioned2011-09-15T09:09:29Z
dc.date.available2011-09-15T09:09:29Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168881
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøker vi om selskaper som har opsjonsprogram for ledelsen har høyere risiko enn selskaper uten opsjonsprogram. Vi studerer selskaper på Oslo Børs i perioden 2006-2009 og måler risiko ved varians i aksjeavkastning. Først analyserer vi om det er kategoriske risikoforskjeller mellom de to gruppene. Vi finner tendenser til høyere totalrisiko i selskaper med opsjonsprogram. Når vi dekomponerer totalrisikoen blir forskjellen signifikant. Til slutt foretar vi en regresjonsanalyse for å finne hvilke faktorer som driver risikoen i et selskap. Regresjonsmodellen avdekker at opsjonsprogram for ledelsen har en positiv sammenheng med et selskaps risiko. Styrken på sammenhengen er forholdsvis liten, men signifikant. Vi kan ikke konkludere med hva som er årsakssammenhengen mellom opsjonsprogram og risiko, men med støtte i økonomisk teori og tidligere forskning gir resultatet indikasjoner på at dersom ledelsen får tildelt opsjoner blir de mer risikovillige.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleOpsjonsprogram og risiko : en empirisk analyse av selskaper på Oslo Børsen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel