Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLund, Cathrine
dc.contributor.authorLøland, Vegar
dc.date.accessioned2011-09-15T08:43:09Z
dc.date.available2011-09-15T08:43:09Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168891
dc.description.abstractI denne utredningen har vi sett på de fire spareformene vi følte hadde størst fokus i ’Personlig Økonomi’: banksparing, eiendomsparing, aksje- og fondsparing og forsikringsbasert sparing. Vi har diskutert disse ut fra sentrale sparekriterier gjennomgått i boken Personlig økonomi 2008 av Boye et al. (2008), særlig avkastning, risiko og skatt. Vi har sett på hvordan dette har utviklet seg i løpet av 2000-tallets første tiår. Deretter har vi forsøkt å belyse dette ved hjelp av utregninger på effektiv avkastning. Innledningsvis har vi sett på sparing generelt og presentert sparekriteriene Boye et al. (2008) anser som de viktigste ved valg av spareform. Vi har også kort gjort kort rede for hvilken rolle skatt spiller for sparing. Deretter har vi, for å sette utviklingen i hver enkelt spareform i en større sammenheng, sett på den generelle økonomiske utviklingen på 2000-tallet. I hoveddelen av oppgaven har vi beskrevet våre fire valgte spareformer ut fra de tidligere nevnte sentrale sparekriteriene, og vi har sett på hvilken rolle endringer på 2000-tallet har spilt. Vi konkluderer deretter for hver spareform med fokus på avkastning og en veiledende utregning av hvordan denne har utviklet seg. Til slutt konkluderer og oppsummerer vi for alle spareformene sett under ett.en
dc.language.isonoben
dc.titleSpareformers utvikling på 2000-talleten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel