Show simple item record

dc.contributor.authorEngeset, Anders Scharffscher
dc.contributor.authorStoresund, Erlend Kjellevold
dc.date.accessioned2011-09-15T08:56:47Z
dc.date.available2011-09-15T08:56:47Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168895
dc.description.abstractEn ytelsesbasert tjenestepensjonsordning består av et garantielement som sikrer pensjonsinnehaver en årlig minsteavkastning på pensjonsmidlene. Garantien omtales ofte som rentegarantien. En tjenestepensjonsordning opprettes av arbeidsgiver på vegne av sine arbeidstakere, og ordningen betegnes da som en kollektiv ordning. De norske private livselskapene er leverandører av kollektive ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger til både offentlig og privat sektor, og midlene knyttet til ordningene utgjør en stor andel av deres forvaltningskapital. Denne utredningen viser at rentegarantien er en betydelig påvirkningsfaktor på livselskapenes forvaltning av pensjonsmidlene. Det viser seg at garantielementet fremprovoserer en for kortsiktig forvaltning av pensjonsmidlene som i utgangspunktet har en 30-40 års investeringshorisont. Våre analyser viser at ved å redusere rentegarantiens størrelse eller utvide dens løpetid kan forvaltningen samsvare i større grad med pensjonsmidlenes langsiktige perspektiv. Pensjonsinnehavernes interesser vil da ivaretas på en bedre måte. Hvorvidt livselskapenes interesser også ivaretas er avhengig av hvilken endring som gjennomføres.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk analyseen
dc.titleRentegarantien : en tvangstrøye for livselskapeneen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record