Show simple item record

dc.contributor.authorNyhammer, Kjetil
dc.contributor.authorStenbakk, Jørgen
dc.date.accessioned2011-09-15T08:59:22Z
dc.date.available2011-09-15T08:59:22Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168899
dc.description.abstractVi har utført en empirisk analyse av sammenhengen mellom visse selskapskarakteristika og bruk av rentesikring. Vårt utvalg har bestått av ikke-finansielle selskap notert på Oslo Børs med en markedsverdi på over NOK 1.4 milliarder. Gitt våre kilder har liknende analyser ikke tidligere blitt utført på det norske markedet. Vår analyse konkluderer med at det er forskjell på karakteristika som påvirker om selskap benytter seg av rentederivater, og karakteristika som påvirker omfanget av bruken. Vi benyttet en logistisk regresjonsmodell for å analysere hvilke karakteristika som påvirker om selskap benytter seg av rentesikring. Analysen konkluderer med at både størrelse og gjeldsgrad er positivt assosiert med bruk av rentesikring. Videre benyttet vi en lineær regresjonsmodell for å analysere hvilke karakteristika som påvirker graden av rentesikring, uttrykt ved prinsipalverdi på rentederivater i prosent av totalkapital. Analysen viser at gjeldsgrad er positivt assosiert med graden av rentesikring og at nivå på internt generert kontantstrøm er negativt assosiert med graden av rentesikring. Funnene er i tråd med tidligere studier fra andre markeder, samt eksisterende teori.en
dc.language.isonoben
dc.titleSammenheng mellom bruk av rentesikring og selskapskarakteristikaen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record