Show simple item record

dc.contributor.authorFjeldstad, Sina Berg
dc.contributor.authorSunde, Egil Wiken
dc.date.accessioned2011-09-15T09:02:33Z
dc.date.available2011-09-15T09:02:33Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168907
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen er å få en dypere forståelse for hva som kan karakteriseres som god krisekommunikasjon, samt hvilken virkning krisekommunikasjon kan ha på en virksomhets omdømme under og etter en krise. Utredningen benytter to hovedteorier om krisekommunikasjon; Benoits image repair strategy og Coombs teori om situasjonsbestemt krisekommunikasjon (SCCT). Det trekkes også inn generell teori om omdømme og tillit. Utredningen gjennomføres som en casestudie av Gildes krisekommunikasjon under e.coli-krisen i 2006. Analyse av krisekommunikasjonen foretas gjennom kvalitativ innholdsanalyse av kriseperiodens nyhetsartikler, mens diskusjonen av omdømmeeffekter benytter sekundærdata fra omdømmeundersøkelser og rapporter. Stakeholdere er avgrenset til forbrukere og media. Vi argumenterer for at Gildes krisekommunikasjon i stor grad bidro til å gjøre Gildes omdømmefall kortvarig. Utredningen avsluttes med implikasjoner og forslag til videre forskning.en
dc.language.isonoben
dc.subjectstrategi og ledelse
dc.titleEffekter av krisekommunikasjon for omdømmet : en casestudie av Gilde under E.coli-krisenen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record