Show simple item record

dc.contributor.authorHovdal, Ketil Inge
dc.contributor.authorNordahl, Knut-Walther
dc.date.accessioned2011-09-15T09:06:26Z
dc.date.available2011-09-15T09:06:26Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168919
dc.description.abstractMålet med denne masterutredningen er å finne ut om egenkapitalen til flyselskapet Norwegian Air Shuttle er over- eller underpriser. Dette blir gjennomført ved en dyptgående analyse av selskapets strategiske og finansielle posisjon, samt fremtidsutsikter. Vi starter utredningen med en kort presentasjon av selskapet og dets historie, før vi så ser på bransjen og markedet. Utredningens andre del starter med en gjennomgang av ulike verdsettelsesmetoder, før vi gjennomfører en grundig strategisk analyse. Etter en kort oversikt over implikasjonene ved operasjonell leasing, gjennomfører vi en regnskapsanalyse av selskapet og nære konkurrenter. Basert på kunnskapen vi nå har ervervet oss, estimerer vi et nominelt avkastningskrav til totalkapitalen etter skatt. Neste del inneholder fremtidsregnskapet og selve verdsettelsen av selskapet. Her vil vi, med bakgrunn i detaljerte estimater på inntekter og kostnader, komme frem til vårt estimat på aksjeverdien. Denne delen blir avsluttet med en sensitivitets- og multippelanalyse for å underbygge vårt estimat på aksjeverdien. Utredningen blir avsluttet med en konklusjon, hvor vi kommer med vår anbefaling på aksjen. Vår verdsettelse tar utgangspunkt i å finne en anbefaling vedrørende kjøp eller salg av aksjen, altså hvilken retning vi tror aksjen vil gå. Fremgangsmåten over gir oss et estimat på verdien på 125 kroner per aksje. Dette er vårt estimat på verdien av flydelen i Norwegian, men resten av selskapet vil også ha en verdi. Med en kurs per 15.05.2011 på 105 kroner, og de ekstra verdiene nevnt over, blir vår anbefaling kjøp av aksjen på dagens kurs.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleVerdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASAen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record