Show simple item record

dc.contributor.authorKvame, Ole Rasmus
dc.contributor.authorLervåg, Mats Kalstø
dc.date.accessioned2011-09-20T08:34:11Z
dc.date.available2011-09-20T08:34:11Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168967
dc.description.abstractDenne utredningen tar for seg Kinas økonomi på makronivå, og landets påvirkning på verdensøkonomien. Måten dette skjer på er at vi i kapittel en presenterer en innledning med problemstilling, avgrensing, noen viktige funn og en oversikt over den globale finanskrisen. Kapittel to presenterer det teoretiske rammeverket vi vil bruke for å analysere Kinas påvirkning på verdensøkonomien. Kapittel tre gir en oversikt over data og metode som er brukt i analysearbeidet, mens selve analysen kommer i kapittel fire til syv. Analysen gir først en sammenligning av aktuelle makroøkonomiske nøkkeltall i en komparativ analyse. Deretter blir globale ubalanser diskutert i lys av teori vi har presentert. Hegemonimaktsproblematikken innleder kapittel seks med hovedfokus på om Kina kunne vært eller kan bli en hegemonimakt. I det siste analysekapittelet ser vi på noen av utfordringene Kina står overfor i fremtiden, og undersøker om de kan bli en ny økonomisk stabiliserende stormakt. Utredningen avsluttes med et åttende og siste kapittel der vi kommer med forslag til videre arbeid og en oppsummering av våre funn.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleKina og finanskrisen : virkninger på verdensøkonomienen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record