Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNerland, Silje Kolnes
dc.date.accessioned2011-09-20T08:51:31Z
dc.date.available2011-09-20T08:51:31Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168973
dc.description.abstractI denne masteroppgaven identifiseres perioder med boligbobler i det norske markedet, og det analyseres hvorvidt boblene skyldes eufori eller spesielle markedsforhold som gir ubalanse mellom kortsiktig og langsiktig fundamental verdi. Som en viktig del av denne analysen utarbeider jeg en enkel modell som estimerer boligprisen på kort sikt, kalt en kortsiktig likevektsmodell. Det er her tatt hensyn til, og testet for, inflasjon, renter, reallønn, kredittvolum og arbeidsledighet. Jeg har identifisert boligbobler i periodene 1916-1919, 1985-1987 og fra 2003. Resultatene fra modellen viser at spesielle markedsforhold øker den kortsiktige fundamentale markedslikevekten under samtlige av de identifiserte boligboblene. Spesielt viktig for denne økningen er ekspansiv penge- og kredittpolitikk og betydelig reduksjon i arbeidsledigheten. Oppjustering av den kortsiktige markedslikevekten kan likevel ikke forklare hele utslaget i boligprisen. Hovedfunnene er at markedspsykologi, eller eufori, virker inn, og blir svært sentral for boligboblenes størrelse. Sterkest innslag av eufori er funnet i perioden 1985-1987.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleBoligbobler 1900 – 2009 : euforiske eller fundamentalt betinget? : en empirisk studie av bobler i det norske boligmarkedeten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel