Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersen, Hanne Kojen
dc.contributor.authorOpsahl, Ine Camilla
dc.date.accessioned2011-09-20T10:43:35Z
dc.date.available2011-09-20T10:43:35Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168985
dc.description.abstractDe siste årene har en rekke nye økonomiske styringsverktøy fått innpass i bedrifters styringssystem. Det eksisterer imidlertid lite empiri på hvordan mange av disse verktøyene konkret påvirker bedrifter som velger å adoptere de og hvorvidt de faktisk forbedrer bedriftenes prestasjoner. Målet med denne utredningen har derfor vært å finne ut i hvilken grad og på hvilken måte styringsverktøy kan forbedre lønnsomhet, med utgangspunkt i bankbransjen. For å kunne si noe om sammenhengen mellom bruk av styringsverktøy og lønnsomhet har vi sett på norske sparebanker og analysert styringsverktøyenes påvirkning ut ifra både subjektive og objektive mål på lønnsomhet. Mer dybdekunnskap knyttet til de enkelte styringsverktøyene fikk vi ved å snakke med representanter fra Handelsbanken. Vårt hovedfunn basert på en kvalitativ og kvantitativ analyse er at benchmarking er et egnet styringsverktøy i bankbransjen. Synliggjøring og kunnskapsdeling blir trukket frem som de viktigste årsakene til at benchmarking kan bedre organisasjoners prestasjoner.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styring
dc.titleStyringsverktøy og lønnsomhet – fra tradisjon til innovasjon : en studie av lønnsomhetsforskjeller i banksektoren med utgangspunkt i bruk av styringsverktøyen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel