Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLøvold, Christine
dc.contributor.authorRemøy, Stine
dc.date.accessioned2011-10-07T08:56:31Z
dc.date.available2011-10-07T08:56:31Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169063
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen har vært å kartlegge årsaksforklaringer til forskjellen i markedsandeler. Vi har valgt å fokusere på IT- og Telekombransjen, og har tatt utgangspunkt i nettleserselskapet Opera Software i vår studie hvor vi fokuserer på selskapets markedsandeler på desktop- og mobilplattformen. Vi har sett på bakenforliggende faktorer fra de utvalgte teoriene; samarbeid, forretningsmodeller og førstestegsfordeler, for å kunne belyse årsaksforklaringer bak forskjellene vi studerer. Utredingen har tatt utgangspunkt i en forklarende casestudie hvor vi har valgt en deduktiv tilnærming ved å undersøke om tilgjengelig litteratur stemmer overens med den kvalitative studien som vi har gjennomført. Vår kvalitative studie ble foretatt gjennom dybdeintervjuer med utvalgte ledere i Opera Software og Telenor. Utredningens funn indikerer at førstestegsfordeler, partnerbidrag og inntektsmodell har hatt sterkest innvirkning på forskjellen i Operas markedsandeler. Læringskurveeffektene Opera har opparbeidet seg i desktopmarkedet, både i form av teknologi- og markedskunnskap, har muliggjort fordeler for Opera på mobilsiden. Førstestegsfordelene har også medvirket til inngangsbarrierer for potensielle inntrengere, samt tiltrukket strategiske samarbeidspartnere, og derav også gunstige avtaler med operatører og håndsettprodusenter. I tillegg viste Opera stor risikovillighet da de gjorde inntredenen på mobilmarkedet, hvilket har vært avgjørende for den markedsandelen og posisjonen de besitter i dag. Vår drøfting av relasjonene mellom våre antatte variablers innvirkning på markedsandeler er av verdi for Operas ansatte og deres berørte interessenter, og da hovedsakelig kunder og brukere. Våre funn kan ha viktige implikasjoner for Opera Software fordi de skaper bevissthet rundt hvilke faktorer som kan være av betydelig karakter for selskapets markedsandeler, noe som kan være av betydning når fremtidsrettede strategier skal planlegges.en
dc.language.isonoben
dc.subjectstrategi og ledelseen
dc.titleOpera Software : Årsaken til forskjeller i markedsandeler på mobil og desktop : en casestudieen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel