Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTorseth, Heidi
dc.date.accessioned2006-08-30T07:49:57Z
dc.date.available2006-08-30T07:49:57Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169103
dc.description.abstractI denne utredningen har jeg gjennomført en fundamental verdsettelse av Fjord Seafood. Jeg har kun benyttet offentlig tilgjengelig informasjon. Grunnlaget for verdsettelsen er det rapporterte finansregnskapet, og utredningen starter derfor med en kort gjennomgang av finansregnskapet. Deretter følger en introduksjon av Fjord Seafood, samt en analyse av markedet de opererer i. Videre gjennomfører jeg en strategisk konkurranseanalyse for å avdekke om Fjord Seafood har noen mulighet til å oppnå en ekstraordinær avkastning. Følger deretter opp med en regnskapsanalyse, hvor det rapporterte finansregnskapet omgrupperes med tanke på en investor og justeres i retning av virkelige økonomiske verdier. Innsikten jeg har fått fra den strategiske konkurranseanalysen og fra regnskapsanalysen, benyttes for å fremskrive regnskapstallene. Med utgangspunkt i denne fremskrivingen gjennomfører jeg en fundamental verdsettelse av Fjord Seafood ved å benytte henholdsvis egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden. Jeg fikk et verdianslag på kr 0,06 per aksje, men på bakgrunn av påfølgende drøfting tror jeg at dette er et noe lavt verdiestimat.en
dc.format.extent1612313 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleFundamental verdsettelse : en empirisk studie av Fjord Seafooden
dc.typeMaster thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel