Show simple item record

dc.contributor.authorTorvanger, Kenneth
dc.contributor.authorVinsrygg, Jostein
dc.date.accessioned2008-11-06T11:30:00Z
dc.date.available2008-11-06T11:30:00Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169169
dc.description.abstractI denne oppgåva har vi sett på verdivurdering av konsesjonar, nærare bestemt fiskerettar i ringnotflåten. Føremålet har vore å sjå nærare på utviklinga i konsesjonsprisar i fiskerinæringa dei siste åra. Problemstillinga vår er å kartleggje årsaker til denne utviklinga, og kva faktorar som ligg bak. Vi har òg sett på allokering av meirverdi ved oppkjøp, og det til dels uklare skiljet mellom goodwill og konsesjonar. Gjennom ei spørjeundersøking til reiarane har vi kartlagt utviklinga i konsesjonsprisar, og vi har formulert hypoteser om faktorar som vi meiner kan ha innverknad på konsesjonsverdiane. I regresjonsanalysen vår kom vi fram til at det var antal konsesjonar, levetida på konsesjonane og velferdsutviklinga i samfunnet (målt ved hovudindeksen på Oslo Børs) som hadde mest å seie for verdiane. I samband med oppgåva har vi nytta teoriar og metodar vi har lært frå fleire ulike fag ved Norges Handelshøyskole, mellom anna verdsetjing, strategisk rekneskapsanalyse og finansrekneskap.en
dc.language.isonnoen
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.subjectverdsettelseen
dc.titleVerdivurdering av fiskekonsesjonar : teori og empirien
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Fangst: 925en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record