Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFuru, Ane
dc.contributor.authorEckhoff, Liv Jenssen
dc.date.accessioned2009-05-08T07:25:22Z
dc.date.available2009-05-08T07:25:22Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169179
dc.description.abstractI denne masteroppgaven utføres en empirisk analyse av norske møbelprodusenters evne til innovasjon og en vurdering av om innovasjonsytelse har en positiv innvirkning på bedriftenes lønnsomhetsutvikling. Dette skjer innenfor et rammeverk av innovasjonsteori. Modellen som er gitt hovedfokus i denne utredningen er Lawson & Samsons innovasjonsmodell (2001), og vi supplerer med støttende teori om innovasjon og lønnsomhet for å besitte et mer detaljert teoretisk verktøy for bedre å kunne analysere de utvalgte møbelprodusentene. Innsamlet empiri som er benyttet i analysen består både av data vi har fremskaffet gjennom dybdeintervju og offentlig tilgjengelige regnskapstall hentet fra Ravn Foretaksinformasjon. Intervjuene er transkriberte i sin helhet og brukes som hovedkilde for våre analyser. Det vies også plass til diskusjon av den valgte teoretiske rammen. Utredningen konkluderer med at man kan spore tendenser til at helhetlig satsning på innovasjon hos møbelprodusentene gir et positivt utslag på deres lønnsomhetsutvikling. Denne konklusjonen kan derimot ikke sies å være entydig, noe vi diskuterer nærmere. Oppsummeringen trekker for øvrig frem problematikken rundt teoriens begrensninger som gjør seg gjeldende når vi sammenligner intervjudataene med regnskapstallene. Dette gjør at en må stille seg kritisk til analysen som er gjort. Avslutningsvis i utredningen foreslås det noen områder for videre studier av innovasjon og måling av innovasjon i bedrifter.en
dc.language.isonoben
dc.subjectstrategi og ledelseen
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleInnovasjon i den norske møbelbransjen : en casestudie av innovasjonsytelse og dens sammenheng med lønnsomhet hos norske møbelprodusenteren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel