Show simple item record

dc.contributor.authorBjørkavåg, Lars Steinar
dc.contributor.authorOsebakken, Lasse
dc.date.accessioned2009-10-27T11:23:55Z
dc.date.available2009-10-27T11:23:55Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169205
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å belyse tema knyttet til vekst som kilde til likviditetsproblemer, både på kort og lang sikt. Videre ønsker vi også avdekke hvordan vekst håndteres i små og mellomstore bedrifter. Dette har blitt gjort ved først å presentere et teoretisk rammeverk for deretter å sammenlinge med innhentet data. Det er gjennomføre en kvalitativ analyse, der vi baserer utredningen på dybdeintervjuer med tre sentrale personer i ulike organisasjoner. Dataene fra intervjuene ble analysert og strukturert med bakgrunn i litteratur om vekst og likviditetsstyring. For å belyse tema har vi presentert ulike påstander som bryter ned den overordnede problemstillingen. Vi har brukt resultatene fra intervjuene, samt den teoretiske bakgrunnen, til å besvare påstandene. Inntrykket som sitter igjen er at noen av bedriftene har gjort mye riktig, uten at det har vært veldig bevisst. Vi tviler ikke på at bedriftene har tilstrekkelig kunnskap blant de ansatte, men det har kommet tydelig frem av intervjuene at kunnskap om økonomisk teori har vært manglende i organisasjonene. Både to av bedriftne har hatt stor suksess så lenge de har vært i drift, og vi ser ikke noen grunn til at dette ikke skal fortsette. Likevel vil vi anbefale at de kanskje har større fokus på likviditetsstyring, selv om organisasjonen er liten. For den tredje bedriften sin del har mangelen på økonomisk styring vært hovedårsaken til bedriftens konkurs. Basert på teori, intervjuer og de funn vi har gjort, har vi tydeliggjort at bedrifter, uavhengig av størrelse, kan ha nytte av tettere økonomisk oppfølging. Samtidig har vi avdekt de forkskjeller som eksisterer på tvers bransje, tjeneste- og produktbedrift samt størrelse og lokalisering.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleVekst som kilde til likviditetsproblemer : en studie av tre vekstbedrifter og deres erfaringeren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record