Show simple item record

dc.contributor.authorHatle, Mariel M.
dc.contributor.authorKvalsund, Svein Ove
dc.date.accessioned2010-08-11T09:28:49Z
dc.date.available2010-08-11T09:28:49Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169219
dc.description.abstractUtredningen analyserer aksjekursbevegelser rundt annonseringen av fusjon og oppkjøp for børsnoterte selskaper i Skandinavia, i tidsperioden 1999 – 2009. Hovedfokuset er om det er mulig å identifisere synergieffekter i forbindelse med slike virksomhetsovertakelser, samt hvem som sitter igjen med den største gevinsten av oppkjøper og målselskap. I tillegg undersøker vi om oppgjørsform har noe å si for avkastningen som oppnås ved annonsering, før vi til slutt prøver å identifisere hvilke variabler som bidrar til denne avkastningen. Vi har kommet frem til at målselskapet sitter igjen med den desidert største gevinsten, med en signifikant unormal avkastning på 16,81 % i perioden fra dagen før til dagen etter annonsering. Når det gjelder oppkjøper har vi funnet en insignifikant unormal avkastning på 0,53 %, og kan dermed ikke trekke noen konklusjoner basert på dette. For de verdivektede porteføljene av oppkjøper og målselskaper finner vi en signifikant unormal avkastning på 2,84 %. Vi kan således konkludere med at fusjon og oppkjøp gir positiv merverdi for selskapene samlet sett, noe som indikerer at virksomhetsovertakelser gir synergieffekter på generell basis. Videre ser vi at kontantoppgjør gir høyere avkastning for selger, og lavere for kjøper. Ved aksjeoppgjør snur bildet seg, men avkastningen for selskapene samlet sett er signifikant positiv uavhengig av oppgjørsform. Vi ser dog et unntak ved kombinasjonsoppgjør, men her er utvalget veldig lite og vi tillegger det dermed liten vekt i analysen. Avslutningsvis kan vi konkludere med at relaterte virksomhetsovertakelser med høy deal-value mellom likeverdige selskaper gir positive bidrag til CAAR. Dette tyder på at det i slike fusjoner og oppkjøp eksisterer høyere synergieffekter enn i mindre, urelaterte overtakelser – og da spesielt rene oppkjøp. Det skal dog nevnes at de få signifikante koeffisientene som fremkommer av regresjonene, tyder på at det er mange faktorer som ikke reflekteres i vårt utvalg av variabler.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleFusjoner og oppkjøp i Skandinavia : eksisterer det synergieffekter, og hvem sitter igjen med den største gevinsten?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record