Show simple item record

dc.contributor.authorRiise, Sissel
dc.contributor.authorLarsen, Thor-Håkon
dc.date.accessioned2011-05-10T10:51:07Z
dc.date.available2011-05-10T10:51:07Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169251
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen, er å foreta en velbegrunnet diskusjon av sykehussektorens bruk av innleide vikarer. Med utgangspunkt i dette, er det identifisert drivere bak den eksisterende vikarbruken, og gjort et forsøk på å kartlegge omfanget av denne. Til sist er det gjort en analyse av nytten versus kostnaden ved å leie inn eksterne vikarer. I utredningen legges det et økonomisk perspektiv til grunn. Innsamlet empiri benyttet i analysen består av dybdeintervju med ulike aktører fra både sykehus og bemanningsbyråer, supplert med kvantitative data der disse har vært tilgjengelig. Utredningen konkluderer med at bruk av eksterne vikarer er et verdifullt bidrag til sykehussektorens bemanningsutfordringer, da innleie av eksterne vikarer er med på å skape en dynamikk i markedet for helsetjenester. Utfordringen, slik vi ser det, ligger i et potensielt overforbruk av vikartimer. Dette er knyttet til incentivstruktur og organisasjonskultur ved de ulike avdelingene i det enkelte sykehus.en
dc.language.isonoben
dc.titleBruken av innleide vikarer i norske sykehus : Hva er driverne bak etterspørselen etter innleide vikarer i norske sykehus, hvordan fortoner bruken seg, og er kostnadene høyere enn nytten ved slik bruk?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record