Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJulsrud, Tonje
dc.contributor.authorJulsrud, Per Kristian
dc.date.accessioned2011-05-26T14:37:19Z
dc.date.available2011-05-26T14:37:19Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169271
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen har vært å se på hvilke reaksjoner som oppstår hos de ansatte som blir værende igjen i SAS Tech etter nedbemanningen som ble gjennomført i 2009. Vi har sett på reaksjonene og vurdert hvorvidt det er ansatte som er rammet av survivor syndrome. Survivor syndrome kan beskrives som de negative følelsene og reaksjonene som oppstår hos ”overlevende” etter en nedbemanningsprosess. Det er mange dimensjoner som forbindes med survivor syndrome; vi har valgt å fokusere på opplevd rettferdighet, tillit til ledelsen, jobbusikkerhet og stress, depresjon og utmattelse. Vi har tatt utgangspunkt i den opplevde nødvendigheten og hvor godt forberedt de ansatte var på nedbemanningen fordi dette antas å legge grunnlaget for reaksjonene. I tillegg har vi sett på hvordan omtale i media, ledelsens håndtering, ledelsens reaksjoner og graden av organisatorisk endring i enhetene har påvirket den forventede relasjonen mellom nedbemanning og reaksjoner. Vi gjennomførte semi-strukturerte intervjuer av i alt 16 respondenter i SAS Tech på Gardermoen for å finne svar på vår problemstilling. 6 av respondentene var ledere på ulike nivåer, mens resten fordelte seg i to kategorier; planleggere og administrasjonspersonell og produksjonspersonell. Vi har funnet vesentlige forskjeller i reaksjonene i de to kategoriene og har konkludert med at det kun er en del av de som jobber i planlegging og administrasjon som er rammet av survivor syndrome. Forskjellene er større enn det vi hadde ventet ut fra den opplevde nødvendigheten og hvor godt forberedt de ansatte var på nedbemanningen. Dette forklarer vi med at de modererende faktorene har spilt en vesentlig rolle. Våre funn tyder på at særlig graden av organisatorisk endring og ledelsens håndtering har vært utslagsgivende for disse forskjellene.en
dc.language.isonoben
dc.titleNedbemanning og survivor syndrome: en casestudie av SAS Tech ABen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel