Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugen, Simen Nyfløt
dc.date.accessioned2011-09-20T08:10:38Z
dc.date.available2011-09-20T08:10:38Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169287
dc.description.abstractDenne utredningen er en beskrivende analyse av finanskrisen 2008 i Irland, med en hovedvekt på foranledningen og årsaker. Utredningen har som et mål å foreta en historisk analyse av finanskrisen, hvor eiendomssektoren, banksektoren og fiskal politikk er viktige forklaringsfaktorer. Jeg har sett på utviklingen i nøkkelstørrelser som kredittvekst, BNP, inflasjon, renter og eiendomspriser i for å finne trender og avvik fra likevekt. Denne utredningen konkluderer med at foranledningen til finanskrisen i Irland hovedsakelig skyldes nasjonale forhold, hvor en likviditetskrise i det amerikanske kredittmarkedet til slutt sendte Irland inn i en krise med påfølgende resesjon. Av interne faktorer var spesielt fire viktige: et overvurdert eiendomsmarked, storstilt spekulativ utlåning til eiendomsutviklere, den irske banksektoren avhengighet av det internasjonale kapitalmarkedet og meget lave realrenter etter årtusenskiftet. Statsbudsjettet hadde basert seg i stor grad på sykliske inntekter som ble sterkt redusert med prisfallet i eiendomsmarkedet. En uforholdsmessig stor byggsektor kollapset på grunn av prisfallet og overkapasitet i eiendomsmarkedet, som igjen tredoblet arbeidsledigheten. Irland fikk kriser i banksektoren, den offentlige økonomien og produksjonen i økonomien.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleDen irske syken : fra mirakel til kollaps : en analyse av årsakene til finanskrisen 2008 i Irland ut i fra etablert kriseteorien
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel