Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFagerbakke, Cecilie
dc.contributor.authorGausdal, Christian O.
dc.date.accessioned2012-02-09T10:56:15Z
dc.date.available2012-02-09T10:56:15Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169319
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi sett på hvordan finanskrisen har påvirket Private Equity-fondenes tilnærming til porteføljeselskapet, ved å ta utgangspunkt i evalueringskriterier bransjen benytter seg av ved seleksjon av bedriftene. I kartleggelse av etablerte evalueringskriterier har vi studert tidligere litteratur på området for å finne fram til hvilke kriterier Private Equity-fondene vurderer porteføljeselskapet ut fra. Videre har vi utformet en spørreundersøkelse, som vi har sendt ut til alle Private Equity-fond registrert hos Norwegian Venture Capital Association (NVCA) per mai 2011. Vi har valgt å ta utgangspunkt i aktører registrert hos NVCA på grunn av at vi dermed kan i større grad anvende rapporteringen i NVCA sine aktivitetsrapporter som sparringspartner når datamaterialet fra PE-fondene tolkes. Videre har vi hatt intervju med Argentum, hvor vi både fikk bekreftet, avkreftet og diskutert tendensene i det norske Private Equity og forløpet frem til i dag. I drøftelsen har vi utført blant annet regresjonsanalyse for å studere hvordan Private Equity-markedet påvirkes av økonomiske konjunkturer, og dernest utformet en faktoranalyse for å identifisere dimensjoner Private Equity-aktørene vurderer som mer viktig i forhold til seleksjon av porteføljeselskap nå, kontra før, finanskrisen. Krysskorrelasjonsanalyse anvendes for å kartlegge hvordan respondentene besvarer ulike spørsmålskriterier. Våre resultater tenderer til at Private Equity-aktørene gir økt viktighet til hovedsakelig tre faktorer, hvilke er nåværende virksomhet, tiltro til produktet og markedsrisiko. Vi finner også at resultatene våre korresponderer til en viss grad overens med tidligere studier, samt at det tenderer til at Private Equity-aktørene angir større viktighet til evalueringskriterier, som litteraturen angir som viktige.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.titleDet norske Private Equity-markedet : har Private Equity-fondenes tilnærming til porteføljeselskapet før investeringsbeslutningen foretas endret seg etter finanskrisen?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel