Show simple item record

dc.contributor.authorSmørgrav, Bjørn Olav
dc.contributor.authorNæss, Andreas
dc.date.accessioned2012-02-13T11:11:57Z
dc.date.available2012-02-13T11:11:57Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169329
dc.description.abstractI en amerikansk undersøkelse fra 2007 introduserte professorene Cremers og Petajisto et nytt mål på risiko, active share. Active share defineres som den delen av porteføljen som avviker fra referanseporteføljen. Professorene argumenterer for at en todimensjonal fremstilling mellom active share og tracking error kan skille mellom ulike typer aktive strategier. Vi har i vår utredning tatt for oss active share i det norske aksjefondsmarkedet. Vi har undersøkt om active share i kombinasjon med andre faktorer kan forklare forskjeller i prestasjoner, størrelse, kostnader og turnover. Vår utredning inkluderer 55 norske aksjefond i perioden 2003 – 2010. I det norske aksjefondsmarkedet fant vi en sterk sammenheng mellom active share og tracking error. Dette skyldes at Oslo Børs er en liten markedsplass eksponert mot få, men store risikofaktorer. Disse faktorene gjør det vanskelig å diversifisere innenfor sektorer, og dermed blir den todimensjonale fordelingen mindre betydningsfull. De fleste kategorier av fond har gitt alfa, og noen også med signifikans. Dette skyldes at norske aksjefond har prestert bra de siste tre årene i perioden. Våre funn antyder at de mest aktive forvalterne, definert ved active share, har generert en meravkastning, og at denne øker med fondsstørrelse. Kategorien med de største og mest aktive fondene hadde en gjennomsnittlig alfa på 2,99% (t=1,85). Videre finner vi at forskjellen i differanseavkastningen til fond med høy og lav active share ikke er konsistent over tid. De mest aktive forvalterne slår de mindre aktive i oppgangstider, men taper i nedgangstider. Grunnen til dette er i hovedsak at de er mer eksponert mot small cap aksjer. Norske aksjefond er like aktive i 2010 som i 2003. Spredningen blant forvalterne har imidlertid blitt større, noe som gjør at investorene har flere valgmuligheter. Active share varierer i perioden og verdivektet snitt for de aktive fondene er 45%. Sett på tvers av alle de aktive forvalterne er én av tre aktive posisjoner motstridende, som gir en aggregert active share på 29%.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleActive share i norsk fondsforvaltning : en empirisk analyseno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record