Show simple item record

dc.contributor.authorJuuhl, Anne-Mette
dc.contributor.authorSørheim, Tone Iren
dc.date.accessioned2012-02-16T13:37:04Z
dc.date.available2012-02-16T13:37:04Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169345
dc.description.abstract"Tiltak mot konkurransekriminalitet må skjerpes" (NHO, 2007: 72-80). Dette er tittelen på en artikkel forfattet av tidligere konkurransedirektør Knut Eggum Johansen. I artikkelen fokuserer han på utfordringer knyttet til forebygging og avdekking av ulovlig samarbeid i norsk næringsliv. En undersøkelse som presenteres i artikkelen bekrefter at denne formen for lovbrudd trolig er veldig utbredt og at mørketallene er høye. Hele 70 % av utvalget bestående av 600 næringslivsledere svarte at de mener det kan forekomme brudd på konkurranseloven i tilhørende bransje. Knut Eggum Johansen trekker frem hvor viktig det er å styrke satsingen på å bekjempe slik økonomisk kriminalitet, i og med at det påfører nasjonal velferd stor skade. Utsagnet hans inspirerte oss i valget av problemstilling. Det gav oss motivasjon til å se nærmere på ulovlig samarbeid slik det defineres i konkurranselovens § 10. Vi ville se på hvorfor aktører velger å samarbeide med sine konkurrenter, for ut i fra det å finne frem til de mest treffsikre virkemidlene for at dette kan bekjempes. Vi ville ta for oss dagens tiltak, da i hovedsak hva Konkurransetilsynets satsing innebærer og hvordan den fungerer i praksis, og se på hva som kan og bør forandres. Avdekking og forebygging av brudd på konkurranselovens § 10 er Konkurransetilsynets største satsingsområde. Av bidrag til ny kunnskap skal denne oppgaven ta sikte på å forklare hvordan en offentlig organisasjon, Konkurransetilsynet, og det private næringslivet kan sørge for lavere utbredelse av ulovlig samarbeid. I arbeidet med oppgaven har intervjuer med sakkyndige personer stått sentralt. Intervjuobjektene har gitt oppgaven vår faglig tyngde, og økt vår forståelse og innsikt i valgte problemstilling.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleUlovlig samarbeid etter Konkurranselovens § 10 : hvordan forebygge og begrense forekomsten av ulovlig samarbeid i norsk næringsliv?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record