Show simple item record

dc.contributor.authorHaugland, Daniel
dc.date.accessioned2012-03-14T08:43:21Z
dc.date.available2012-03-14T08:43:21Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169357
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å få innsikt i hvordan privatpersoner bør strategisk posisjonere seg i forhold til uttak av pensjon, når man korrigerer for deres forventede gjenstående levealder. Gjennom oppgavens analyse presenterer jeg nåverdien av fremtidige pensjonsrettigheter for personer som har en levetidsforventning som avviker fra kohortens gjennomsnitt. Analysen viser at antagelsen om at personer med en levetidsforventning lavere enn kohortens gjennomsnitt bør starte utbetaling av alderspensjon fra folketrygden på et tidligere tidspunkt, og motsatt for personer med en levetidsforventning høyere enn kohortens gjennomsnitt, kun er gjeldende dersom den forventede gjenstående levetiden ikke endrer seg relativt til kohortens gjennomsnittlige forventede gjenstående levealder gjennom uttaksperioden. Jeg finner også at det optimale uttakstidspunktet ikke påvirkes av inntektsnivået, men at det kan endres dersom man har rett på AFP og tjenestepensjon.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.titlePensjon : strategisk uttaksposisjonering av pensjonsytelserno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record