Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWegger, Stian Ludvigsen
dc.date.accessioned2012-03-14T08:56:30Z
dc.date.available2012-03-14T08:56:30Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169359
dc.description.abstractUtredningen forsøker å belyse hvordan carry trade reagerte på det kraftige fallet i verdensøkonomien høsten 2008, samt hvordan strategien har utviklet seg i etterkant. For å gjøre dette har jeg analysert valuta-­‐ og renteserier for Japan, Sveits, Australia, New Zealand, Norge, Storbritannia, Europa og USA. Jeg fant at carry trade-­‐strategien for de fleste valutapar gav en særdeles god avkastning i perioden som ledet inn i finanskrisen. Derimot blir tilnærmet hele denne avkastningen borte i løpet av 4. kvartal 2008 som følge av kollapsen i pengemarkedene. Det ble gjennomført en massiv reversering av carry trade-­‐posisjoner og mange ble tvunget til å ta på seg store tap. Jeg har også funnet at VIX-­‐indeksen (fryktindeksen) og TED-­‐spreaden (kredittrisiko) gir gode indikasjoner på hvordan carry trade beveger seg, og de kan hjelpe oss å forstå hvordan carry trade avhenger av faktorer utenfor valutamarkedet. Det viste seg å være et inverst forhold mellom avkastningen på carry trade og VIX/TED, hvilket forteller oss at når frykten og kredittrisikoen i markedet stiger kraftig, ser vi en tilbaketrekning for carry trade. Videre fant jeg at de tradisjonelt gode carry trade-­‐posisjonene har hentet seg godt inn igjen etter finanskrisen. Spesielt gjelder dette for de som er finansiert med japanske yen. De som er finansiert med sveitsiske franc har ikke hatt den samme solide opphentingen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.titleCarry trade : en studie av hvordan carry trade ble påvirket av kollapsen i verdensøkonomien høsten 2008no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel