Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlsen, Emil
dc.contributor.authorDrønen, Kristina
dc.date.accessioned2012-03-14T08:28:59Z
dc.date.available2012-03-14T08:28:59Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169367
dc.description.abstractI denne utredningen har vi sett nærmere på hvordan gjeldsgraden i USA vil utvikle seg og hva slags konsekvenser dette vil kunne få for videre vekst. For å estimere fremtidig gjeldsgrad har vi utledet en formel som viser hvilke variabler denne er avhengig av. På bakgrunn av tallmateriale fra International Monetary Fund (IMF) og Congressional Budget Office (CBO) har vi laget fire forskjellige scenarioer frem til utgangen av henholdsvis 2016 og 2020. Samtlige scenarioer viser et gjeldsnivå som er estimert til over 90 prosent av BNP ved utgangen av prognoseperioden. Scenario 3, som i hovedsak er basert på IMFs tallmateriale, viser en gjeldsgrad som vil stige med omtrent 25 prosent innen 2017. Videre har vi sett på den historiske utviklingen av gjeldsgraden der vi konkluderer med at situasjonen har forandret seg mye i løpet av de siste 50 årene. Ser man på differansen mellom veksten i reelt BNP og realrenten på den offentlige gjelden er det lite sannsynlig at USA vil kunne “vokse” seg ut av et høyt gjeldsnivå i fremtiden slik som var tilfelle i etterkrigsårene. Under visse forutsetninger viser vi hvorfor myndighetene i USA er avhengig av en positiv primærbalanse for å kunne stabilisere gjeldsgraden. Dette har vist seg vanskelig i moderne tid, slik at det per november 2011 eksisterer en overhengende fare for økt risikopåslag på den amerikanske gjelden.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.titleEr USAs gjeld bærekraftig?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel