Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLoktu, Lars Jørgen
dc.date.accessioned2012-03-09T08:29:06Z
dc.date.available2012-03-09T08:29:06Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169375
dc.description.abstractDenne avhandlingen spør; Hvordan følger desinvesteringer fra private equity-finansierte porteføljebedrifter i Norge desinvesteringene ellers i Europa? Og hva kan sies å påvirke endringen i verdi av desinvesteringene fra private equity i Norge? Datasettet inneholder aggregerte størrelser for private equity (PE) totalt for Europa, i antall og verdi til kostpris slik dette er rapportert til European Venture Capital Association (EVCA). I første del av oppgaven vil leseren bli presentert et teoretisk rammeverk for å få et bedre innblikk i PE og frigjøringen av investert kapital, kjent som desinvesteringen. Oppgaven tar deretter for seg en kartlegging av desinvesteringene i Norge og Europa, for så å benytte dette til å se på utviklingen samt hvordan dette er i forhold til relevant teori. Analysen går deretter dypere inn på de mest benyttede desinvesteringsformene. Dette gjøres ved å se på utviklingen disse har seg i mellom, og hvordan utviklingen for disse ulike formene har vært i Norge i forhold til Europa. Til slutt ser oppgaven på hva som kan sies å påvirke endringen i verdi av de totale desinvesteringene fra PE i Norge ved å se på korrelasjoner. Desinvesteringene fra PE i Norge ser ut til å følge desinvesteringene i Europa, men i motsetning til Europa er det ingen signifikant forskjell i bruk av industrielt salg og børsnotering som desinvesteringsform i Norge. Det har vært flest børsnoteringer de årene den relative verdien av porteføljeselskapene har vært høy, og flest industrielle salg når verdiene har vært lavere. Endring i total verdi av desinvesteringene for Norge korrelerer sterkt med endring i verdien av børsnoteringene. Testene finner også at endring i verdi av tapsføringene har en sterk negativ korrelasjon mot volumendring i norsk BNP.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleDesinvesteringer fra private equity i Norge : hvordan følger desinvesteringer fra private equity-finansierte bedrifter i Norge desinvesteringene ellers i Europa? Og hva kan sies å påvirke endringen i verdi av desinvesteringene fra private equity i Norge?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.subject.nsifinansiell økonomino_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel