Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Audun Bakke
dc.date.accessioned2012-03-09T08:35:45Z
dc.date.available2012-03-09T08:35:45Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169377
dc.description.abstractUtredningen er en case-studie av Norges Handelshøyskoles Studentforening, NHHS, sine regnskap. Som i de fleste andre ideelle organisasjoner utarbeider også NHHS lønnsomhetsregnskap basert på Regnskapsloven, til tross for at dette er utviklet til bruk i organisasjoner med helt andre formål. Jeg ønsker å sette fokus på at vi har ulike regnskapsteorier, som leder frem til ulike regnskapsmodeller, og som egner seg for ulik bruk. Utredningen har i så måte to hovedformål. Det første formålet er å presentere og sammenlikne to ulike regnskapsmodeller med henblikk på bruk i studentforeninger. Det andre formålet er å foreta en studie av dagens regnskap i Norges Handelshøyskoles Studentforening, og fremme forslag til videreutvikling av dette. Som bakgrunn for analysen benytter jeg teori om ulike organisasjonstyper, regnskapsbegrep, bokføringsmetoder og regnskapsmodeller. I tillegg benyttes regnskapene som føres i NHHS, samt informasjon om foreningens organisering og drift, til å beskrive dagens praksis og til å avdekke behovene studentforeningen har i regnskapssammenheng. Utredningen inneholder med dette flere analysedimensjoner. Jeg sammenligner både teori, lover, interne instrukser og praksis. Hovedvekten i analysene ligger på å finne ut hvilken regnskapsmodell som er mest hensiktsmessig for organisasjoner med tilsvarende formål som studentforeninger. Til slutt trekker jeg konklusjoner både på et generelt teoretisk plan og mer spesifikt for studentforeningen NHHS. Dette leder videre til konkrete forslag til videre praksis i nettopp denne foreningen, samt forslag til videre studier innen utredningsområdet. Målet er at konklusjonene ikke bare skal bidra med forbedringer i den praksisen som føres i Norges Handelshøyskoles Studentforening, men også kunne bidra til bedre innsikt og hjelp til andre, tilsvarende organisasjoner.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleNorges høyeste - en studentforening med uklar styringsinformasjon : en teoretisk og empirisk studieno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.subject.nsiøkonomisk styringno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record