Show simple item record

dc.contributor.authorBratberg, Linn
dc.date.accessioned2012-06-21T12:00:59Z
dc.date.available2012-06-21T12:00:59Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169435
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å evaluere bruken av vilkår i norske fusjonssaker. Målsetningen med pålegg om vilkår er å motvirke den begrensningen av konkurransen som kan oppstå ved foretakssammenslutninger jf. konkurranselovens §16. For å kunne vurdere i hvilken grad denne målsetningen er oppnådd er det foretatt undersøkelser for å avdekke hvilke vilkår som ble pålagt ved behandlingen av de ulike sakene, i hvilken grad vilkårene er gjennomført i henhold til vedtaket i saken, og om de pålagte vilkårene har lykkes i å eliminere de konkurransebegrensningene som ble påvist. Oppgaven konkluderer med at vilkårene, i noen utvalgte saker, ikke kan anses å ha oppnådd sin målsetning om å motvirke konkurransebegrensningen i det relevante marked. Det må imidlertid en mer omfattende studie til for å kunne konkludere mer helhetlig i forhold til effektiviteten av inngrep gjennom pålegg av vilkår i Norge.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfusjonno_NO
dc.subjectsamfunnsøkonomi
dc.titleInngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår : en evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssakerno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record