Show simple item record

dc.contributor.authorLoftaas, Lars Ragnvald
dc.contributor.authorReigstad, Kine-Elena
dc.date.accessioned2013-04-03T08:36:00Z
dc.date.available2013-04-03T08:36:00Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169445
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi koblet sammen en stokastisk modell av fraktmarkedet innenfor bulk shipping, med en fundamental modell av endring i tilbudskurven over tid. Problemet med tidligere stokastiske modeller har vært at de utelukker all informasjon som ikke er inkludert i historiske tidsserier for spot fraktrater. Dermed ignorerer man informasjon vedrørende tilbudssiden av markedet som trolig vil ha påvirkning på fraktratedynamikken videre. Gjennom å sette spot fraktrater ut i fra marginalkostnaden til det minst effektive skipet i flåten til enhver tid, har vi klart å inkludere endring av tilbudskurven i prosessen. Endring i skipene sin marginalkostnaden antas å være en funksjon av utviklingen i bunkerspris og effektivitetsøkningen til flåten over tid. Ved hjelp av modellen har vi undersøkt hvorvidt det lønner seg for skipsreder å investere i et skip som bruker mindre drivstoff, relativt til et annet skip med større drivstoffbehov. Det førstnevnte skipet innebærer en merinvestering. Vi finner at det er stor sannsynlighet for at det er lønnsomt å betale mer for et skip som bruker mindre drivstoff. Konklusjonen er imidlertid svært sensitiv for utviklingen i drivstoffprisene og farten skipet operer på.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.subjectøkonomisk styringno_NO
dc.titleEn stokastisk tre-faktor modell for fraktmarkedet innenfor bulk shippingno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Marine technology: 580::Ship technology: 582no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record