Show simple item record

dc.contributor.authorStapnes, Kristian
dc.contributor.authorHopsdal, Mats
dc.date.accessioned2012-05-21T11:27:31Z
dc.date.available2012-05-21T11:27:31Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169473
dc.description.abstractI denne utredningen tar vi for oss en investeringsstrategi basert på utbytteselskaper notert på Oslo Børs All-Share Index (OSEAX). Vi konstruerer 6 ulike porteføljer bestående av selskaper som foregående år har betalt utbytte, eller har hatt likt eller økende utbytte i henholdsvis 1,2,3,4,5 år på rad. Studien legger til grunn alle aksjer som har vært notert på OSEAX fra 1996-2010. Formålet ved å gjennomføre denne analysen er for å sjekke om ulike porteføljesammensetninger av utbytteaksjer ville gitt en meravkastning mot referanseindeksen (OSEAX), samt på tvers av porteføljene. Analysen vil også sjekke i hvilken grad avkastningen blir påvirket når transaksjonskostnader inkluderes. Porteføljeavkastningene vil bli basert på likevektede porteføljer og vektede porteføljer, hvor de vektede estimeres med utgangspunkt i hvert enkelt selskaps markedsverdi mot den totale markedsverdien til alle selskapene i porteføljen. Studier fra andre land peker i stor grad på at porteføljesammensetninger av utbytteselskaper som fører en jevn og stabil utbyttepolitikk, har gitt en høyere meravkastning mot porteføljer sammensatt av andre utbytteselskaper i tillegg til referanseindeksen. De konkluderer med at stabile utbytteselskaper har gitt en meravkastning relativt til referanseindeksen. Resultatene viser også at denne avkastningen kommer med en lavere risiko enn markedet generelt. Resultatene viser at det for nesten alle porteføljene er en positiv effekt ved å reinvestere utbyttet fremfor å plassere det til risikofri rente. Dersom en endrer valg av rebalanseringsdato fra først onsdag i juni til først handelsdag hvert år, endres også avkastningen til porteføljene. Likevektet porteføljesammensetning viser at portefølje 2-6 har gitt en positiv meravkastning til en lavere gjennomsnittlig risiko målt ved beta. Meravkastningen er høy dersom en legger til grunn at det ikke foreligger transaksjonskostnader, men reduseres kraftig når disse inkluderes. De likevektede porteføljene slår de vektende porteføljene i alle tilfeller. Utredningen konkluderer med at det på Oslo Børs i perioden 1996-2010 var mulig å oppnå positiv meravkastning ved å investere i de likevektede porteføljene 2-6, og i de vektede porteføljene 3-6. Gjennomgående har alle de likevektede porteføljene betydelig lavere beta enn 1, mens de vektede ligger tett opp mot 1.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.titleEn studie av utbytteselskaper på Oslo Børs : vil ulike porteføljesammensetninger av utbytteselskaper på Oslo Børs gi positiv meravkastning?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record