Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Anders
dc.contributor.authorSwensson, Ola Berg
dc.date.accessioned2013-04-18T12:13:37Z
dc.date.available2013-04-18T12:13:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169527
dc.description.abstractMed utgangspunkt i 78 overdragelser av fastlegepraksiser i perioden 2006 til 2012 har vi utført en empirisk studie av verdidriverne i dette markedet. Vi har konsentrert oss om praksiser prissatt av en nemnd som operer på vegne av Den Norske Legeforening, da nemndsavgjørelsene innholder den informasjonen vi er ute etter til analyseformål. Ved å undersøke informasjonen i nemndsavgjørelsene har vi forsøkt å identifisere hvilke egenskaper ved en fastlegepraksis som påvirker, og i hvilken grad de påvirker, den prisen de blir omsatt for i dagens marked. Ved å benytte oss av hedonisk prising har vi kommet fram til at praksisens pasientliste, samt omsetning, signifikant påvirker prisen på praksisen. Praksisens beliggenhet var også utslagsgivende for den prisen nemnda kommer fram til, i tillegg til at gruppepraksiser blir priset signifikant høyere enn solopraksiser. Manglende journaler og avtaler, i tillegg til diskontinuitet i praksisen, er med på å redusere prisen. Vi finner også at mangelfulle lokaler, samt manglende hjelpepersonell, er med på å redusere den prisen en selgende lege får. Til slutt i oppgaven har vi kommet fram til en prismodell som kan brukes til å gi en indikasjon på hvilken pris en lege kan forvente å få solgt praksisen sin for. Denne prismodellen reflekterer det overdragelssystemet som praktiseres i dag, og ikke de økonomiske verdiene som faktisk finnes i praksisen. Så vidt oss bekjent er det ikke gjort liknende studier i Norge tidligere.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectforetaksøkonomi
dc.titlePrising av fastlegepraksiserno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel