Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSyltesæter, Anders
dc.contributor.authorUtgård, Martin
dc.date.accessioned2012-08-10T07:48:24Z
dc.date.available2012-08-10T07:48:24Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169535
dc.description.abstractUtgangspunktet for oppgaven er et mål om å undersøke hvordan prisdannelsen foregår ved futuresmarkedet Fish Pool, samt å avdekke hvor stor innvirkning prisen på laks har for markedets verdsettelse av Marine Harvest og Lerøy Seafood Group. Prisdannelsen undersøker vi først ved å teste hvorvidt forventningsretthypotesen holder for futuresprisene observert ved Fish Pool i perioden 2006-­‐2012. Kontraktene vi ser på har forfall om én, tre og seks måneder. Videre undersøker vi spotpris og futurespris for å se hvilken som leder prisdannelsen ved Fish Pool De statistiske metodene vi benytter er standard OLS og feilleddkorreksjonsmodellen VECM. VECM benyttes fordi denne behandler variablene som endogene, og det er en klar fordel i analyse av spot-­‐ og futuresprisen. Resultatene tyder på at det ikke eksisterer risikopremier for kontraktene med forfall om én og tre måneder, men at premien er signifikant forskjellig fra null for kontrakten med seks måneder til forfall. Forventningsretthypotesen holder altså for de to førstnevnte kontraktene, men ikke for den siste. Videre viser våre resultater at det er futuresprisen som leder spotprisen ved Fish Pool, ved at futuresprisen reagerer tidligere på endringer i informasjonsgrunnlaget enn spotprisen. I den delen av oppgaven som ser på aksjekursutviklingen til Marine Harvest og Lerøy Seafood Group benytter vi OLS, med datasett for både ukentlige og månedlige observasjoner. Konklusjonen viser at futuresprisene og spotprisen gir signifikant påvirkning på aksjekursene, hvor valg av datasett har avgjørende betydning for størrelsen på koeffisientene. Samtidig som det er forskjeller mellom hvor mye Lerøy og Marine Harvest påvirkes av de ulike lakseprisenes endringer, finner vi at koeffisientene for endringer i futuresprisene er større enn koeffisientene for endringer i spotprisen. I tillegg kan resultatene tyde på at jo lenger ute på futureskurven man er, jo større påvirkning på aksjekursene har endringer i futuresprisene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleHvordan foregår prisdannelsen for laks i futuresmarkedet, og hvor viktig er lakseprisen i markedets verdsettelse av Marine Harvest og Lerøy Seafood Group?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel