Show simple item record

dc.contributor.authorHanebrekke, Anne-Elin
dc.date.accessioned2012-08-10T07:53:25Z
dc.date.available2012-08-10T07:53:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169555
dc.description.abstractUtredningen søker å gi innsikt i hvordan offentlige anbudskontrakter påvirker strategiske beslutninger i private sykehus. Med utgangspunkt i institusjonell teori belyses dynamikken og søker å forklare mekanismene for hvordan private sykehus tilpasser seg og handler, og hvilke vurderinger som ligger bak valget om å være med i konkurransen om anbudskontrakter eller ikke. Utredningen er basert på en kvalitativ studie hvor det er gjort intervju med representanter fra de regionale helseforetakene og ledere i private sykehus. Forskningsstudien begrenser seg til å se på kirurgiske anbudskontrakter som tildeles private kommersielle sykehus. Studien inkluderer mindre frittstående aktører og større aktører som er del av en kjedevirksomhet, private sykehus som har anbudskontrakter og private sykehus som enten bevisst har valgt å ikke være med i konkurranse om anbudskontrakter eller er blitt utkonkurrert, dette for å belyse flere aspekt ved problemstillingen. Anbudskontrakter legger noen institusjonelle rammer som har konsekvenser og driver mye av tilpasningen i private sykehus. De private sykehusene er sterkt profesjonsdrevet, hvilket legger en standard for virksomheten, samtidig står de ovenfor krav og forventninger i omgivelsene som har betydning for hvordan de tilpasser seg og handler. De private sykehusene angir at strategiske hensyn og taktikk har større betydning for ønsket om å være med i konkurranse om anbudskontrakter enn rene økonomiske hensikter. Anbudsprosessen, hvilke krav som stilles til de private sykehusene og utforming av anbudskontraktene variere noe i de enkelte regionale helseforetakene. Tildelingskriterier som pris, kvalitet og tilgjengelighet vektlegges i ulik grad grunnet geografiske forskjeller, konkurranseforhold etc., hvor pris ofte blir avgjørende for hvem som får tildelt kontrakten. Hvilket resulterer i sterk priskonkurranse og små marginer på de offentlige avtalene. I tillegg sees utfordringer ved kortvarige kontrakter og usikkert volum som gir dårlig planleggingsgrunnlag, hvilket gjør at de tilstreber å gjøre seg mindre avhengige av offentlige anbudskontrakter.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectstrategi og ledelseno_NO
dc.titleHvordan offentlige anbudskontrakter påvirker strategiske beslutninger i private sykehusno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record